Diplomat

En Diplomat ass eng Persoun déi vu sengem Land domat beoptraagt gouf säin Land bei engem anere Land oder enger internationaler Organisatioun ze vertrieden.

Related Entries

Bookmark the permalink.

Comments are closed.