Gréng Partei

Déi gréng Parteien an Europa sinn éischter liberal, géint Atomkraaft a setze sech fir eng Friddenspolitik an. Hir Haapttheme sinn: Ëmweltpolitik, Gläichstellung vu Mann a Fra, Gender-Mainstreaming, Bildung a Sozialpolitik. Mä se hunn och eng Plattform opgebaut, fir déi méi klassesch politesch Themen, wéi Wirtschaft, Aussepolitik, Europapolitik, asw.

Related Entries

Bookmark the permalink.

Comments are closed.