Minister

E Minister ass normalerweis de politesche Chef vun op mannst engem Ministerium. Zesumme forméieren all d’Ministeren d’Regierung – och Cabinet genannt. Zu Lëtzebuerg kënne si Gesetzer proposéieren a si sinn dofir responsabel, dass Gesetzer a Reegelen, déi am Parlament ofgestëmmt goufen, deementspriechend ausgefouert ginn. Dat mécht si zu engem Deel vun der Exekutive.

Related Entries

Bookmark the permalink.

Comments are closed.