Zensur

Eng Zensur ass de Versuch vum Staat fir d’Verbreede vun Informatiounen ze verbreeden. Heibäi geet et oft dorëms Informatiounen zeréck ze halen déi dem Staat oder wichtege Leit schuede kéinten. Weiderliesen